ubezpieczenia majątkowe (Mienia)

AUTORSKIE PROGRAMY DLA FIRM

Czy koszt twojego ubezpieczeniea odpowiada jakości oferowanej ochrony?​
Jeżeli jesteś właścicielem budynków wraz z wyposażeniem, a także maszyn i urządzeń, ubezpieczenie majątkowe jest dla Ciebie. Taka ochrona ubezpieczeniowa sprawdzi się też wtedy, gdy posiadasz wartości pieniężne, środki obrotowe, mienie przyjęte do sprzedaży w formie komisu, mienie pracownicze, itp.
Ubezpieczenie majątkowe chroni mienie przedsiębiorstwa przed wypadkami losowymi, kradzieżą, włamaniem czy nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Skorzystaj z ochrony przed konsekwencjami zdarzeń których nie możesz przewidzieć i na które nie masz wpływu.
Ubezpieczenia techniczne
Dedykowane są przede wszystkim firmom z branży budowlanej z dużym parkiem maszynowym i kosztownymi liniami technologicznymi. Ochronie podlegają szkody spowodowane uszkodzeniem maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego oraz powstałe podczas prac budowlanych lub montażowych. Wypłacone odszkodowanie pokrywa straty materialne, takie jak: zniszczenie lub uszkodzenie oraz utrata ubezpieczonego sprzętu. Najważniejsze rodzaje ubezpieczeń technicznych:
Ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo)
Dzięki temu ubezpieczeniu otrzymasz finansową rekompensatę w przypadku szkody na towarze powstałej podczas transportu krajowego lub międzynarodowego. Ochrona ubezpieczeniowa działa na całej trasie przejazdu, podczas niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania towaru.
Ubezpieczenie od utraty zysku – Business Interruption (BI)
Ubezpieczenie od utraty zysku doskonale uzupełnia ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych. Dzięki temu możesz np. odbudować budynek, który ucierpiał w wyniku szkody i pokryć koszty związane z naprawą uszkodzeń. W sytuacji, gdy firma będzie miała żadnych zysków na skutek szkody, ubezpieczenie BI może okazać się nieocenione – pokryje koszty stałe.

Chcesz wiedzieć więcej na temat ubezpieczeń majątkowych? Skontaktuj się z nami. Przygotujemy ofertę na miarę potrzeb Twojej firmy i Twoich oczekiwań.

  3 miliony złotych – to suma, którą Grupa Profika uzyskała dla klientów w procesie likwidacji szkód zagranicznych w 2019 roku, pomagając w 94 sprawach. Pomysłodawcą i założycielem firmy jest Łukasz Wawrzeńczyk, pasjonat ubezpieczeń. Jak sam mówi ubezpieczenia to dziedzina pełna zawiłości, lecz dobrze dobrana ochrona pozwala zaoszczędzić olbrzymie kwoty. Zespół ekspertów Grupy Profika nie tylko posiada olbrzymią wiedzę, ale także uwielbia swoją pracę. To gwarantuje fachową, jasno przekazaną pomoc.

  Broker ubezpieczeniowy

  ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa

  Gwarancje Ubezpieczeniowe  Likwidacja szkód

  Specjalistyczne pojazdy zastępcze  Ubezpieczenia majątkowe  Ubezpieczenia komunikacyjne