gwarancje ubezpieczeniowe

AUTORSKIE PROGRAMY DLA FIRM

Czy koszt twojego ubezpieczeniea odpowiada jakości oferowanej ochrony?​
Gwarancje ubezpieczeniowe umożliwiają firmie zachowanie płynności finansowej, dalszy rozwój oraz realizowanie nowych kontraktów i zleceń. Z gwarancją ubezpieczeniową z pewnością zyskasz większe zaufanie aktualnych i potencjalnych klientów.
W zależności od potrzeb i prowadzonej działalności, możesz skorzystać z różnego rodzaju gwarancji ubezpieczeniowych:
Gwarancja przetargowa (wadium)

Dla  firm pozyskujących zlecenia w drodze przetargów
Zabezpiecza roszczenia  zamawiającego w przypadku, gdy wybrany wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy na warunkach złożonej oferty. Ochrona trwa zwykle do 90 dni i wygasa po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Dla inwestorów finansujących wykonanie umowy poprzez wypłacanie zaliczki
Chroni interesy inwestora na wypadek, gdyby wykonawca wykorzystał zaliczkę w sposób niezgodny z umową, nie rozliczył się z niej lub nie zwrócił pobranej zaliczki w określonym terminie.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Dla zleceniobiorców zobligowanych do przedłożenia zabezpieczenia właściwego wykonania zobowiązań umownych
Zabezpiecza roszczenia pomiędzy zleceniodawcą, a wykonawcą. Stanowi wypełnienie nałożonego obowiązku lub dodatkowy atut zleceniobiorcy we współpracy z kontrahentem.

Gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek

Dla przedsiębiorców, którzy gwarantują jakość swoich usług i ponoszą odpowiedzialność za ewentualne wady i usterki
Zapewnia wypłatę określonej kwoty w przypadku, gdy wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek. To jedna z akceptowanych form zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych.

Chcesz wiedzieć więcej na temat gwarancji ubezpieczeniowych? Skontaktuj się z nami. Przygotujemy ofertę na miarę potrzeb Twojej firmy i Twoich oczekiwań.

  3 miliony złotych – to suma, którą Grupa Profika uzyskała dla klientów w procesie likwidacji szkód zagranicznych w 2019 roku, pomagając w 94 sprawach. Pomysłodawcą i założycielem firmy jest Łukasz Wawrzeńczyk, pasjonat ubezpieczeń. Jak sam mówi ubezpieczenia to dziedzina pełna zawiłości, lecz dobrze dobrana ochrona pozwala zaoszczędzić olbrzymie kwoty. Zespół ekspertów Grupy Profika nie tylko posiada olbrzymią wiedzę, ale także uwielbia swoją pracę. To gwarantuje fachową, jasno przekazaną pomoc.

  Broker ubezpieczeniowy

  ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa

  Gwarancje Ubezpieczeniowe  Likwidacja szkód

  Specjalistyczne pojazdy zastępcze  Ubezpieczenia majątkowe  Ubezpieczenia komunikacyjne