gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe umożliwiają firmie zachowanie płynności finansowej, dalszy rozwój oraz realizowanie nowych kontraktów i zleceń. Z gwarancją ubezpieczeniową z pewnością zyskasz większe zaufanie aktualnych i potencjalnych klientów.
W zależności od potrzeb i prowadzonej działalności, możesz skorzystać z różnego rodzaju gwarancji ubezpieczeniowych:
Gwarancja przetargowa (wadium)

Dla  firm pozyskujących zlecenia w drodze przetargów
Zabezpiecza roszczenia  zamawiającego w przypadku, gdy wybrany wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy na warunkach złożonej oferty. Ochrona trwa zwykle do 90 dni i wygasa po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Dla inwestorów finansujących wykonanie umowy poprzez wypłacanie zaliczki
Chroni interesy inwestora na wypadek, gdyby wykonawca wykorzystał zaliczkę w sposób niezgodny z umową, nie rozliczył się z niej lub nie zwrócił pobranej zaliczki w określonym terminie.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Dla zleceniobiorców zobligowanych do przedłożenia zabezpieczenia właściwego wykonania zobowiązań umownych
Zabezpiecza roszczenia pomiędzy zleceniodawcą, a wykonawcą. Stanowi wypełnienie nałożonego obowiązku lub dodatkowy atut zleceniobiorcy we współpracy z kontrahentem.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Dla zleceniobiorców zobligowanych do przedłożenia zabezpieczenia właściwego wykonania zobowiązań umownych
Zabezpiecza roszczenia pomiędzy zleceniodawcą, a wykonawcą. Stanowi wypełnienie nałożonego obowiązku lub dodatkowy atut zleceniobiorcy we współpracy z kontrahentem.

Gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek

Dla przedsiębiorców, którzy gwarantują jakość swoich usług i ponoszą odpowiedzialność za ewentualne wady i usterki
Zapewnia wypłatę określonej kwoty w przypadku, gdy wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek. To jedna z akceptowanych form zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych.

Chcesz wiedzieć więcej na temat gwarancji ubezpieczeniowych? Skontaktuj się z nami. Przygotujemy ofertę na miarę potrzeb Twojej firmy i Twoich oczekiwań.

  3 miliony złotych – to suma, którą Grupa Profika uzyskała dla klientów w procesie likwidacji szkód zagranicznych w 2019 roku, pomagając w 94 sprawach. Pomysłodawcą i założycielem firmy jest Łukasz Wawrzeńczyk, pasjonat ubezpieczeń. Jak sam mówi ubezpieczenia to dziedzina pełna zawiłości, lecz dobrze dobrana ochrona pozwala zaoszczędzić olbrzymie kwoty. Zespół ekspertów Grupy Profika nie tylko posiada olbrzymią wiedzę, ale także uwielbia swoją pracę. To gwarantuje fachową, jasno przekazaną pomoc.

  Broker ubezpieczeniowy

  ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa
  szkody@profika.pl

  Gwarancje Ubezpeczeniowe

  gwarancje@profika.pl
  +48 887 770 890
  +48 887 770 893

  Likwidacja szkód

  ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa
  szkody@profika.pl

  Assistance

  ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa
  assistance@profika.pl
  +48 887 778 653
  +48 887 770 652

  Ubezpieczenia majątkowe

  majatek@profika.pl
  +48 887 770 896
  +48 887 778 620

  Ubezpieczenia komunikacyjne

  floty@profika.pl
  +48 887 770 892
  +48 887 770 894