Analizowanie wykresów

gwarancje ubezpieczeniowe

 

Gwarancje ubezpieczeniowe

Dlaczego warto

Chronią Twoje interesy równie skutecznie jak zabezpieczenia w gotówce. Firma zachowuje płynność finansową, możliwości pozyskiwania kontraktów i zleceń oraz rozwoju działania.

Chronią interesy Twoich kontrahentów niczym zabezpieczenia w gotówce. Dzięki płynności finansowej mogą oni dalej rozwijać biznes. Z gwarancją ubezpieczeniową zyskujecie kolejną płaszczyznę współpracy i zaufanie.

Dla kogo

Gwarancje ubezpieczeniowe są instrumentem stosowanym najczęściej w:

  • branży budowlanej,

  • branży informatycznej,

  • przy dostawach towarów i usług dla administracji rządowej i samorządowej,

  • Można je jednak także stosować w innych branżach

Funkcje gwarancji ubezpieczeniowych

Płynnościowa – dla zlecającego wystawienie gwarancji. Unika on blokady środków w postaci kaucji gwarancyjnych i oszczędza na kosztach finansowania. Koszty gwarancji są zwykle wielokrotnie niższe od kosztów innych sposobów finansowania przedsiębiorstw.

Ubezpieczeniowa – dla przedsiębiorstwa, na rzecz którego gwarancja została wystawiona. Zyskuje pewność, że zawarty kontrakt, zostanie wykonany właściwie, a kontrahent dotrzyma obietnic. Jeśli kontrahent nie wywiąże się z umowy lub uczyni to w niewłaściwy sposób, przyjmujący gwarancję ma prawo do otrzymania sumy gwarancyjnej.

 

Gwarancja przetargowa (wadium)

 

Dla kogo

Firm pozyskujących zlecenia w drodze przetargów. To jedna z form przewidzianych przez prawo do wniesienia wadium – zastępuje wadium wnoszone w pieniądzu.

Dlaczego warto

Rolą gwarancji przetargowej wadium jest zabezpieczenie roszczeń zamawiającego (na wypadek, gdy wybrany wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy na warunkach złożonej oferty). Zabezpieczenie trwa zwykle do 90 dni i wygasa po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

 

Gwarancja zwrotu zaliczki

 

Dla kogo

Stosowana, gdy inwestor finansuje wykonanie umowy poprzez wypłacanie zaliczki.

Dlaczego warto

Gwarancja stanowi ochronę interesów inwestora na wypadek, gdyby wykonawca wykorzystał zaliczkę w sposób niezgodny z umową, nie rozliczył się z niej lub też nie zwrócił pobranej zaliczki w terminie określonym w kontrakcie.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

 

Dla kogo

Najczęściej występuje o nią zleceniobiorca zobligowany do przedłożenia zabezpieczenia właściwego wykonania zobowiązań umownych, np. niewykonania kontraktu w terminie, niezachowania parametrów jakościowych.

Dlaczego warto

Gwarancja należytego wykonania jest powszechnie akceptowalną formą zabezpieczenia roszczeń pomiędzy zleceniodawcą, a wykonawcą. Stanowi wypełnienie nałożonego obowiązku lub dodatkowy atut zleceniobiorcy we współpracy z kontrahentem.

 

Gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek

 

Dla kogo

Dla przedsiębiorców gwarantujących jakość wykonanych prac oraz ponoszących odpowiedzialność za ewentualne wady i usterki realizowanego kontraktu.

Dlaczego warto

Gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek zapewnia wypłatę określonej kwoty, w przypadku jeśli wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek. To jedna z akceptowanych form zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych. Ma na celu ochronę roszczeń z tytułu nie usunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek powstałych po realizacji kontraktu.

 

Nie blokuj środków finansowych i linii kredytowych – korzystaj z gwarancji ubezpieczeniowych.

 

PROFIKA GRUPA

broker ubezpieczeniowy | pojazd zastępczy |likwidacja szkód

Broker ubezpieczeniowy

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

szkody@profika.pl

 

Gwarancje Ubezpeczeniowe

gwarancje@profika.pl

+48 887 770 890

+48 887 770 893

Assistance

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

assistance@profika.pl

+48 887 778 653

+48 887 770 652

Formularz subskrypcji

PROFIKA GRUPA

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

  • Facebook
  • LinkedIn

©2020 by PROFIKA GRUPA