shutterstock_732748459.jpg

Ubezpieczenia OC

 
shutterstock_1147690547.jpg

OC z tytułu prowadzonej działalności
i posiadanego mienia

 

Dla kogo

Dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.

 

Dlaczego warto

Prowadząc działalność gospodarczą łatwo o wyrządzenie szkody – kontrahentom lub osobom trzecim. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do usunięcia wyrządzonej szkody lub wypłaty odszkodowania rekompensującego poszkodowanemu stratę.

 
shutterstock_669170812.jpg

OC Władz Spółki

 

Dla kogo

Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki chroni m.in.: członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów, głównego księgowego, jak również wszystkich pracowników pełniących funkcje nadzorcze lub zarządcze w spółce, a także ich współmałżonków i spadkobierców.

 

Dlaczego warto

Ubezpieczenie D&O to odpowiedź na wprowadzenie w przepisach prawa i praktyce orzeczniczej osobistej odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwami.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia odszkodowawcze związane z wykonywaną funkcją, zapewnia także pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych,
karno–skarbowych, administracyjnych oraz cywilnoprawnych.

OCP

 

Jest dobrowolne, lecz stało się standardem w branży transportowej.

Zwykle OCP wymagają nadawcy transportów. Bardzo często ochrona ubezpieczeniowa oferowana przez standardowe polisy jest mocno ograniczona, a czasem wręcz czysto iluzoryczna.

Eksperci Grupy Profika zarekomendują rozwiązania, które w pełni ochronią interesy Twoje i Twoich kontrahentów. Przeanalizujemy oferty zakładów ubezpieczeń, by zapewnić Twojej firmie najlepszą ochronę.

  • Sprawdzimy warunki dotyczące postojów – zbyt rygorystyczne mogą spowodować skuteczne uchylenie się ubezpieczyciela od odpowiedzialności odszkodowawczej, np. w przypadku kradzieży towaru.

  • Wynegocjujemy warunki ubezpieczenia przy wykonywaniu przewozów z pomocą podwykonawców. Ochrona często uzależniona jest od wpisania nazwy ubezpieczającego do listu przewozowego, co w przypadku korzystania z usług podwykonawców może być trudne do spełnienia.

  • Zapewnimy w umowie ochronę przy przewozie wszystkich towarów – weryfikując listę towarów w zawartych w warunkach ubezpieczenia.

  • Wykluczymy ograniczenie ochrony do pojazdów wymienionych w polisie.

  • Dopilnujemy, by franszyza redukcyjna została określona kwotowo, a nie procentowo. Przy szkodach o dużej wartości franszyza redukcyjna (procentowa) może być dla przewoźnika bardzo kosztowna.

  • Uściślimy pojęcie rażącego niedbalstwa, by ograniczyć zakładom ubezpieczeń pole do niewypłacania odszkodowań. Pojęcia rażącego niedbalstwa pozostawia bowiem ubezpieczycielom duże pole do nadinterpretacji.

 
shutterstock_1079923613.jpg