Szklane budynki

Ubezpieczenia MIENIA

 
shutterstock_726441562 (1).jpg

Ubezpieczenia mienia

 

Dla kogo

Firm posiadających poniższe kategorie mienia, należące do Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego:

 • budynki i budowle, lokale, nakłady inwestycyjne,

 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,

 • środki obrotowe stanowiące własność Ubezpieczającego,

 • wartości pieniężne stanowiące własność Ubezpieczającego,

 • mienie pracownicze,

 • mienie przyjęte do sprzedaży komisowej lub w celu wykonania usługi.

 

Dlaczego warto

Podstawową rolą ubezpieczenia mienia jest ochrona mienia przedsiębiorstwa przed wypadkami losowymi, kradzieżą, włamaniem czy nieuprawnionym działaniem osób trzecich. 

 
shutterstock_1676105947.jpg

Ubezpieczenia techniczne

 

Dla kogo

Głównie dla przedsiębiorstw z branży budowlanej, posiadających duży park maszynowy, kosztowne linie technologiczne.

 

Dlaczego warto

Ochroną objęte są szkody spowodowane uszkodzeniem maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego oraz szkody powstałe w trakcie prac budowlanych lub montażowych. Wypłacone odszkodowanie pokrywa straty materialne, powstałe w wyniku zdarzeń polegających na zniszczeniu  lub uszkodzeniu oraz utracie ubezpieczonego sprzętu. 

Najważniejsze dostępne na polskim rynku rodzaje ubezpieczeń technicznych:

 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

 • ubezpieczenie maszyn od awarii,

 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych,

 • ubezpieczenie od ryzyk budowlano–montażowych (CAR/EAR).

 
shutterstock_1162661311.jpg

Ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo)

Finansowa rekompensata po powstaniu szkody w towarze w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Działa na całej trasie przejazdu oraz w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania towaru podczas zwykłego przebiegu transportu.

 
7.jpg

Ubezpieczenie utraty zysku

Utrata zysku (ubezpieczenie Business Interruption) to uzupełnienie do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.

Dzięki posiadaniu polisy majątkowej Przedsiębiorca odbuduje budynek i pokryje koszty związane z odtworzeniem uszkodzeń. W sytuacji, gdy firma w efekcie szkody nie będzie generowała żadnych zysków posiadanie ubezpieczenia BI może okazać się nieocenione – pokryje koszty stałe.

Jak określić sumę ubezpieczenia

 • Wartość odtworzeniowa – odszkodowanie zostanie ustalone w oparciu o koszt odbudowy, odtworzenia lub odkupu utraconego mienia.

 • Wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień technicznego zużycia.

 • Wartość księgowa – wartość początkowa budynków, budowli czy innych środków trwałych po uwzględnieniu, przeszacowań wg. obowiązujących przepisów.

 
shutterstock_1103377445.jpg