Szklane budynki

Ubezpieczenia MIENIA

 

Ubezpieczenia mienia

 

Dla kogo

Firm posiadających poniższe kategorie mienia, należące do Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego:

 • budynki i budowle, lokale, nakłady inwestycyjne,

 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,

 • środki obrotowe stanowiące własność Ubezpieczającego,

 • wartości pieniężne stanowiące własność Ubezpieczającego,

 • mienie pracownicze,

 • mienie przyjęte do sprzedaży komisowej lub w celu wykonania usługi.

 

Dlaczego warto

Podstawową rolą ubezpieczenia mienia jest ochrona mienia przedsiębiorstwa przed wypadkami losowymi, kradzieżą, włamaniem czy nieuprawnionym działaniem osób trzecich. 

 

Ubezpieczenia techniczne

 

Dla kogo

Głównie dla przedsiębiorstw z branży budowlanej, posiadających duży park maszynowy, kosztowne linie technologiczne.

 

Dlaczego warto

Ochroną objęte są szkody spowodowane uszkodzeniem maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego oraz szkody powstałe w trakcie prac budowlanych lub montażowych. Wypłacone odszkodowanie pokrywa straty materialne, powstałe w wyniku zdarzeń polegających na zniszczeniu  lub uszkodzeniu oraz utracie ubezpieczonego sprzętu. 

Najważniejsze dostępne na polskim rynku rodzaje ubezpieczeń technicznych:

 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

 • ubezpieczenie maszyn od awarii,

 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych,

 • ubezpieczenie od ryzyk budowlano–montażowych (CAR/EAR).

 

Ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo)

Finansowa rekompensata po powstaniu szkody w towarze w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Działa na całej trasie przejazdu oraz w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania towaru podczas zwykłego przebiegu transportu.

 

Ubezpieczenie utraty zysku

Utrata zysku (ubezpieczenie Business Interruption) to uzupełnienie do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.

Dzięki posiadaniu polisy majątkowej Przedsiębiorca odbuduje budynek i pokryje koszty związane z odtworzeniem uszkodzeń. W sytuacji, gdy firma w efekcie szkody nie będzie generowała żadnych zysków posiadanie ubezpieczenia BI może okazać się nieocenione – pokryje koszty stałe.

Jak określić sumę ubezpieczenia

 • Wartość odtworzeniowa – odszkodowanie zostanie ustalone w oparciu o koszt odbudowy, odtworzenia lub odkupu utraconego mienia.

 • Wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień technicznego zużycia.

 • Wartość księgowa – wartość początkowa budynków, budowli czy innych środków trwałych po uwzględnieniu, przeszacowań wg. obowiązujących przepisów.

 

PROFIKA GRUPA

broker ubezpieczeniowy | pojazd zastępczy |likwidacja szkód

Broker ubezpieczeniowy

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

szkody@profika.pl

 

Gwarancje Ubezpeczeniowe

gwarancje@profika.pl

+48 887 770 890

+48 887 770 893

Assistance

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

assistance@profika.pl

+48 887 778 653

+48 887 770 652

Formularz subskrypcji

PROFIKA GRUPA

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

 • Facebook
 • LinkedIn

©2020 by PROFIKA GRUPA