Jak kupić OCP właściwie chroniące przewoźnika?OCP, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego teoretycznie jest dobrowolne. W praktyce bardzo trudno otrzymać zlecenie bez posiadania stosownej polisy. Ba, nierzadko nadawcy określają nawet minimalną kwotę, do której odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe.

Podstawowe zadanie OCP stanowi ochrona przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem towaru, opóźnieniem w jego dostarczeniu a także pożarem. W zależności od specyfiki działalności istnieją możliwości rozszerzenia polisy o szereg klauzul dodatkowych.


Wyłączenia od ubezpieczenia

Wybierając zakres ubezpieczenia należy przeanalizować, jakiego rodzaju ładunki przewozimy, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają szereg wyłączeń. Bez dodatkowego rozszerzenia nie otrzymamy odszkodowania w razie szkody, na przykład, gdy transportujemy m.in.:

· żywe zwierzęta,

· ładunki niebezpieczne sklasyfikowane jako ADR,

· mienie przesiedleńcze,

· przesyłki pocztowe i kurierskie,

· towary wartościowe,

· dzieła sztuki,

· wartości pieniężne,

· broń i amunicję,

· odpady,

· makulaturę,

· leki i wyroby medyczne.

Jeśli przewozimy artykuły wymagające umieszczenia w temperaturze kontrolowanej, dobre rozwiązanie stanowi wykupienie klauzuli awarii agregatu chłodniczego. Dzięki niej ubezpieczyciel pokryje straty, gdy towar w chłodni ulegnie uszkodzeniu w wyniku zwarcia, awarii, lub wyłączenia się agregatu.


Parkowanie

Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na kwestię parkowania. Najczęściej odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej kończy się na tym, że pojazd w trakcie transportu musi być pozostawiony na parkingu strzeżonym. Co gorsze, ubezpieczyciele posiadają własne definicje pojęcia parkingu strzeżonego, nierzadko różne od siebie. Dlatego radzimy dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Grozi nam bowiem odmowę wypłaty odszkodowania, na przykład ze względu na to, że parking nie był oświetlony w porze nocnej, bądź nie podlegał monitoringowi przez całą dobę.


Odpowiednie rozszerzenie polisy sprawi, że ubezpieczyciel obejmie ochroną ryzyko rabunku i kradzieży z włamaniem towaru w sytuacji, gdy zaparkowaliśmy poza parkingiem strzeżonym. Dzięki temu mamy możliwość postoju np. w obrębie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji w czasie pracy tych instytucji a także na parkingu przystosowanym do postoju pojazdów ciężarowych (np. MOP).


Klauzule dodatkowe

Klauzul dodatkowych jest naprawdę wiele i jeśli istnieje taka potrzeba zakres ubezpieczenia OCP może obejmować również m.in.:

· ochronę ładunku w przypadku uszkodzenia go przez imigrantów, którzy wtargnęli do pojazdu,

· szkody powstałe w związku z nienależytym rozmieszczeniem i zabezpieczeniem towaru,

· szkody wynikające z rażącego niedbalstwa,

· szkody podczas załadunku lub rozładunku,

· szkody spowodowane przez nietrzeźwego kierowcę,

· szkody spowodowane naruszeniem przepisów ruchu.


Posiadanie ubezpieczenia OCP stało się rynkową regułą. Sam zakup to niestety nie wszystko, jeszcze ważniejsze, by wydane pieniądze gwarantowały ochronę dopasowaną na miarę potrzeb – własnych a przede wszystkim zleceniodawców.Piotr Kokoszka, broker ubezpieczeniowy, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

PROFIKA GRUPA

broker ubezpieczeniowy | pojazd zastępczy |likwidacja szkód

Broker ubezpieczeniowy

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

szkody@profika.pl

 

Gwarancje Ubezpeczeniowe

gwarancje@profika.pl

+48 887 770 890

+48 887 770 893

Assistance

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

assistance@profika.pl

+48 887 778 653

+48 887 770 652

Formularz subskrypcji

PROFIKA GRUPA

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

  • Facebook
  • LinkedIn

©2020 by PROFIKA GRUPA