Ubezpieczenie na sumy stałe, a ubezpieczenie na pierwsze ryzyko.Na rynku spotykamy zarówno ubezpieczenia na sumy stałe jak i na pierwsze ryzyko. Istotą ubezpieczenia na sumy stałe jest określenie z góry maksymalnej kwoty odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałe szkody. W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko określamy maksymalną wartość pojedynczej (pierwszej) szkody.

Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko rozsądnie jest stosować tam, gdzie niewielkie jest prawdopodobieństwo utraty całości ubezpieczonego majątku w czasie pierwszej szkody. Dzięki temu można zredukować sumę ubezpieczenia. Ponadto po pierwszej szkodzie ubezpieczenie na pierwsze ryzyko automatycznie wygasa. Ten czynnik oraz fakt, że niższa suma ubezpieczenia oznacza dla ubezpieczyciela niższe ryzyko, istotnie obniżają koszt ubezpieczenia. To podstawowa zaleta ubezpieczeń na pierwsze ryzyko.


Jeżeli jednak nie jesteś w stanie określić prawdopodobnej wartości pierwszej szkody lub obawiasz się, że znacząco przekroczy ona sumę ubezpieczenia wybierz ubezpieczenie na sumy stałe. Ma ono szerszy zakres i nie wygasa automatycznie po pierwszej szkodzie.