Kolizja (w Polsce) z pojazdem zarejestrowanym za granicą.Od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej po polskich drogach porusza się coraz więcej pojazdów zarejestrowanych za granicą. Co należy zrobić, gdy w wyniku kolizji spowodowanej przez taki pojazd zostaniemy poszkodowani? W jaki sposób dochodzić roszczeń z polisy sprawcy?

Rekomendowane postępowanie jest bardzo podobne do tego co należy zrobić w przypadku kolizji z pojazdem zarejestrowanym w Polsce. Procedura nieznacznie różni się dopiero na etapie likwidacji szkody. Stało się, najważniejsze nie tracić zimnej krwi i uzyskać wszystkie dane niezbędne do likwidacji szkody.

1. Zabezpiecz miejsce kolizji usuwając auto z drogi tak, aby nie tamowało ruchu.

2. Postaraj się ustalić i zapisać:

  • Dane pojazdu sprawcy (numer rejestracyjny, kraj rejestracji oraz markę i model pojazdu) sprawcy

  • Dane sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz dane właściciela pojazdu (jeżeli nie jest nim kierujący)

  • Dane polisy sprawcy (numer, nazwa ubezpieczyciela, okres ważności). Sprawca może posiadać jeden z trzech rodzajów dokumentów: zagraniczną polisę OC (jeżeli pojazd pochodzi z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego), Zieloną kartę lub polskie ubezpieczenie graniczne. Jeżeli sprawca szkody nie posiada polisy OC wezwij policję.

3. Udokumentuj zdarzenie za pomocą zdjęć oraz sporządź wspólnie ze sprawcą odpowiednie oświadczenie.

4. Zgłoś szkodę ubezpieczycielowi:

  • Jeżeli sprawca posiada polskie ubezpieczenie graniczne, szkodę zlikwiduje ubezpieczyciel.

  • Jeżeli sprawca posiada zagraniczne OC lub Zieloną kartę za pośrednictwem Polskiego Biura

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ustal ubezpieczyciela korespondenta właściwego dla ubezpieczyciela sprawcy i jemu zgłoś szkodę. Jeżeli ubezpieczyciel sprawcy nie ma korespondenta w Polsce zgłoś sprawę do PZU lub TUiR Warta.


PROFIKA GRUPA

broker ubezpieczeniowy | pojazd zastępczy |likwidacja szkód

Broker ubezpieczeniowy

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

szkody@profika.pl

 

Gwarancje Ubezpeczeniowe

gwarancje@profika.pl

+48 887 770 890

+48 887 770 893

Assistance

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

assistance@profika.pl

+48 887 778 653

+48 887 770 652

Formularz subskrypcji

PROFIKA GRUPA

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

  • Facebook
  • LinkedIn

©2020 by PROFIKA GRUPA