Czy korzystanie z gwarancji ubezpieczeniowych się opłaca?Gwarancje ubezpieczeniowe to dogodne narzędzie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Pozwala na uwolnienie gotówki zablokowanej w formie kaucji. Doskonale znają je i powszechnie stosują przedsiębiorcy z branży budowlanej, informatycznej, ochroniarskiej oraz wszelkie przedsiębiorstwa świadczące usługi dla sektora publicznego. Z czego wynika ich popularność? Dlaczego firmom opłaca się z nich korzystać pomimo kosztu ich wystawienia? Odpowiedzi w tekście.

Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa? 

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa to kawałek papieru dzięki, któremu startując w przetargu lub realizując kontrakt unika się blokady kaucji gwarancyjnej, czyli części wynagrodzenia wykonawcy blokowanej na okres realizacji kontraktu lub okres gwarancji i rękojmi. Z punktu widzenia Inwestora to zabezpieczenie, że wykonawca usługi lub dostawca towaru w pełni wywiąże się z umowy. Z punktu widzenia ubezpieczyciela to ryzyko, za przejęcie którego pobiera wynagrodzenie. 

Tutaj dochodzimy do sedna sprawy.  Otóż, gwarancje ubezpieczeniowe mają jedną istotną wadę – kosztują gotówkę, z którą obecnie jest na rynku krucho.

Skoro kosztują, to czy warto z nich korzystać? To dodatkowy koszt, którego warto unikać. Gdy nie musimy nie powinniśmy dawać gwarancji- powie laik. Zobaczmy to na liczbach- powie finansista.

Założenia:

 – wartość realizowanego kontraktu – 1,0 mln PLN

 – wysokość gwarancji należytego wykonania umowy – 5% wartości kontraktu

 – wymagany okres gwarancyjny – 3 lata

 – koszt gwarancji – 2% w skali roku

Obliczenia:

 1,0 mln PLN x 5% = 50.000 PLN – kwota gwarancji lub alternatywnie kaucji gwarancyjnej

 50.000 PLN x 3 lata x 2% = 3.000 PLN – koszt gwarancji

Czyli płacąc 3,000 PLN unikamy blokady kwoty 50.000 PLN na okres 3 lat.


Czy to się opłaca?

Tak. Dlaczego? Poniżej lista argumentów:

 1) Zablokowana gotówka nie pracuje. Zwykle Spółki osiągają na swojej działalności rentowność znacząco wyższą niż 2% w skali roku. Mówiąc w skrócie, obracając tą gotówką przedsiębiorca zarobi przez 3 lata dużo więcej niż te 2%.

 2) Jeżeli firma posiłkuje się kredytem kalkulacja jest jeszcze prostsza. Kaucję gotówkową firma będzie musiała sfinansować z kredytu. Koszt kredytu na rynku jest zwykle znacząco wyższy niż koszt gwarancji. Nawet jeżeli koszt kredytu wyniesie tylko 6% w skali roku, to Spółka posiłkująca się gwarancjami ubezpieczeniowymi zaoszczędzi 4% w skali roku, czyli 6.000 PLN w skali 3 lat.

 3) Wnosząc kaucję gwarancyjną zamiast gwarancji ubezpieczeniowej firma poniesie ryzyko upadłości kontrahenta. Jeżeli sytuacja Inwestora się znacząco pogorszy lub Inwestor upadnie (co jest częste w ostatnich latach) przez okres, gdy miał prawo zatrzymać kaucję gwarancyjną, wtedy istnieje ryzyko że wykonawca nigdy nie odzyska kwoty kaucji. Gwarancje ubezpieczeniowe zapewniają więc spokojny sen managerom.

 4) Argument dla laików – w okresie prosperity oprocentowanie lokat bankowych jest wyższe niż koszt gwarancji ubezpieczeniowych. Zamiast blokować środki w postaci kaucji można je zainwestować w postaci lokaty bankowej.

Podsumowując, gwarancje można polecić nawet tym firmom, które dysponują wolną gotówką.

Czy istnieją sytuacje, gdy gwarancje ubezpieczeniowe są nieopłacalne?

Tak, oto one:

1) Niska kwota wymaganej kaucji – ubezpieczyciele zawsze stosują tzw. prowizje minimalne (zwykle kilkaset złotych), które mają zniechęcić Klientów do wystawiania gwarancji o małych kwotach.

2) Relatywnie krótki okres obowiązywania gwarancji – znów ze względu na prowizję minimalną i pracochłonność takie rozwiązanie może okazać się niepraktyczne.